آردوینو رزبری پای سخت افزار قطعات الکترونیک

طراحی مدار محافظ قطعات در برابر اتصال برعکس تغذیه بردهای الکترونیکی

نوشته شده توسط معین صابری

درباره نویسنده

معین صابری

کارشناسی ارشد رشته معماری سیستم های کامپیوتری

مالي که ز تو کس نستاند، علم است
حرزي که تو را به حق رساند، علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم
چيزي که تو را ز غم رهاند، علم است
(شیخ بهایی)

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه