آموزش رزبری پای رزبری پای پایتون Python

آموزش پایتون Python با بردهای رزبری پای بخش سوم: عملگرها Operators

getting-started-with-python-on-raspberry-pi-boards-part-three-operators-digispark
نوشته شده توسط پریسا پوربلورچیان

در سری آموزش‌های قدم به قدم پایتون با رزبری پای Raspberry pi سعی میکنیم، بخش های مهم و اصولی در برنامه نویسی پایتون را توضیح دهیم. در قسمت سوم عملگرها را در برنامه نویسی پایتون توضیح خواهیم داد. عملگرها Operators نماد و عمل‌وندهایی هستند که یک سری اعمال خاص را در برنامه اجرا می‌کنند. در بخش سوم از سری آموزش های پایتون با رزبری پای برای شرط نویسی دیوایس ها و سنسورها نیاز به یادگیری و روش استفاده از عملگرها و آشنایی با نماد اختصاری آن ها داریم. در ادامه با مرجع تخصصی پایتون با رزیری پای به زبان فارسی، دیجی اسپارک همراه باشید.

برد رزبری پای 400 و برنامه نویسی پایتون - دیجی اسپارک

 


عملگرها در پایتون


عملگرها Operators برای انجام محاسبات، رابطه و ها و منطقی ها در برنامه مورد استفاده قرار میگیرند. به عبارتی که عملگر روی آن اعمال می‌شود، در فارسی عملوند گفته می‌شود. عملگرها در زبان برنامه نویسی پایتون به چند دسته تقسیم بندی می‌شوند.

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای رابطه ای
  • عملگرهای بولی ( منطقی)
  • عملگرهای ترکیبی
  • عملگرهای بیتی

 

عملگر محاسباتی arithmetic

عملگرهای محاسباتی شامل جمع، تفریق، ضرب، توان، تقسیم اعشار، تقسیم صحیح و باقیمانده است.

عملگرها Operators محاسباتی در پایتون - دیجی اسپارک

  

عملگر رابطه ای Comparison

در برنامه نویسی از عملگرهای رابطه ای برای مقایسه ی دو عملوند استفاده می‌شود. نتیجه ی این مقایسه ی رابطی یک رابطه True یعنی درستی با یک مقدار False یعنی نادرستی است.

  • علامت == برای بررسی مساوی بودن دو عملوند به کار می‌رود. به عنوان مثال عبارت ۱۲==۵ به این معنی است که آیا ۵ با ۱۲ برابر است یا خیر؟
  • علامت == با = تفاوت دارد. عملگر = همان عملگر انتساب است که شی را به یک متغیر نسبت میدهد.

عملگرها Operators رابطه ای در برنامه نویسی پایتون رزبری پای - دیجی اسپارک

 

عملگر انتساب assignment

دستور انتساب یکی از ساده ترین دستورات در پایتون Python است که شی را به مرجع شی نسبت میدهد. دستور انتساب با عملگر =  مشخص می‌شود. به عنوان مثال a = 20 یعنی متغیر a دارای نسبت ۲۰ است و عدد ۲۰ در متغیر a ذخیره شده است.

عملگرها Operators محاسباتی انتساب - دیجی اسپارک پایتون رزبری پای

 

عملگر منطقی logical

زمانیکه این عملوندها روی عملوندهای خود عمل می‌کنند نتیحه به صورت true , false است. سه عملگر منطقی در پایتون وجود دارد که عبارت اند از not یا نقیض و And و شرطی و or یای شرطی. توجه کنید که عملگرهای and or به صورت مدار کوتاه عمل می‌کند. یعنی آن ها در صورتی عملوند دوم را ارزیابی می‌کنند که نتوان از ارزیابی عملوند اول نتیجه ی عبارت را تعیی کرد.

عملگرها Operators منطقی در برنامه نویسی پایتون رزبری پای - دیجی اسپارک

 

عملگر بیتی bitwise

در برنامه نویسی پایتون Python عملگر بیتی برای کار کردن بر روی بیت های نوع صحیح ارائه شدند. نتیجه ی عملگر & روی دو بیت وقتی یک می‌شود که هر دو بیت یک باشند و گرنه صفر می‌شوند. نتیحه ی | روی دو بیت وقتی صفر می‌شود که هر دو بیت صفر باشند و گرنه یک می‌شود. در عملگر ^ ننتیحه وقتی یک می‌شود که یک بیت صفر و دیگری یک باشد وگرنه نتیجه صفر می‌شود. عملگر ~ روی یک بیت عمل می‌کند. یک را به صفر و صفر را به یک تبدیل می‌کند.

برنامه نویسی پایتون رزبری پای عملگرها Operators بیتی - دیجی اسپارک

 

عملگر عضویت member ship

عملگرهای عضویت یا به عبارتی دیگر عملگر روی دنباله ها دتباله ای از اشیا هستند. in عملگری است که بررسی می‌کند آیا یک مقدار خاص در دنباله وجود دارد یا خیر. val in A به این صورت که آیا مقدار Val در دنباله ی A وجود دارد یا خیر. در مقایل not in وجود دارد دکه بررسی می‌کند که یک مقدار خاص در یک دنباله وجود ندارد. val not in A که عدم وجود val را در A بررسی می‌کند.

برنامه نویسی پایتون رزبری پای عملگر عضویت member ship - دیجی اسپارک

 

عملگر شناسه Identity

اگر متغیرهای هر دو عملگر به شی یکسانی اشاره داشته باشند وضعیت true و در خلاف آن false است. عملگر is روی دو عملوند عمل کرده و وقتی ارزش true را برمیگرداند که آن دو عملوند به شی یکسانی اشاره دارند. a is b =  اگر a , b به یک شی اشاره کنند مقدار True و گرنه مقدار false را برمیگرداند. عملگر is not هم بروی دو عملوند عمل می‌کند و در صورتیکه دو عملوند یکسان نباشند مقدار true و گرنه مقدار false را برمیگرداند.

برنامه نویسی پایتون رزبری پای عملگر شناسه Identity - دیجی اسپارک

 

عملگر رشته ای String

از این عملگر برای الحاق و اتصال رشته ها استفاده می‌شود.

برنامه نویسی پایتون با رزبری پای عملگر رشته ای String - دیجی اسپارک

 


تقدم عملگرها در پایتون


زمانیکه یک عبارت محاسباتی شامل چندین عملگر باشد، ترتیب اجرای آن ها مهم است. برای نوشتن یک عبارت محاسباتی برنامه نویسان باید به اولویت اجرای عملگرها دقت کنند. این مورد بدیهی است که در عبارات محاسباتی نیاز به استفاده از چندین عملگر داریم. پس ترتیب فراخوانی عملگرها در اولویت است که به عبارتی به آن تعیین تقدم عملگرها گفته می‌شود. به عنوان مثال در عبارت ۳*۲+۶ ابتدا عملگر * روی مقادیر ۲ و ۳ اجرا می‌شود و سپس با عدد ۶ جمع می‌شود که حاصل این عبارت ۱۲ است. تقدم عملگر ضرب نسبت به جمع بیشتر است و در نتیجه در اولویت قرار میگیرد. به طور کلی وقتی چندین عملگر در پایتون را مشاهده می‌کنید هر عبارتی که داخل پرانتز باشد، زودتر از بقیه محاسبه می‌شود.

 


جمع بندی لیدی پای


زمانیکه بخواهیم وضعیت های بین چندین ورودی و خروجی را در یک پروژه بررسی و مقایسه کنیم و یا اعمال خاصی را بر روی آن ها انجام دهیم، نیاز به دانش استفاده از عملگرها داریم. عملگرها از تنوع گسترده ای برخوردار هستند و به راحتی میتوانید با یادگیری آن ها شرط نویسی کنید. در این آموزش تمامی عملگرهای ضروری برای اجرای پروژه ها را یاد داده ایم. مطالعه کنید و در صورت اشکال و سوال از طریق بخش دیدگاه ها اقدام کنید.

 


وسایل مورد نیاز


رزبری پای Raspberry Pi 400

رزبری پای Raspberry Pi 4

 

چنانچه در مراحل راه اندازی و انجام این پروژه با مشکل مواجه شدید، بدون هیچ نگرانی در انتهای همین پست، به صورت ثبت نظر سوالتان را مطرح کنید. من در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ رفع مشکل شما را خواهم داد. همچنین اگر ایرادی در کدها و یا مراحل اجرایی وجود دارند می‌توانید از همین طریق اطلاع رسانی کنید.

 

درباره نویسنده

پریسا پوربلورچیان

تولید کننده محتوا / کارشناس IOT

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید

تلاشم بر این است تجربیاتم در زمینه IOT‌ را به بهترین شکل با شما در میان بگذارم.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۲ دیدگاه