برچسب -گلدان هوشمند

گلدان هوشمند

تجهیز کردن گلدان با سنسورهای الکترونیکی و دریافت اطلاعات از آن، گلدان هوشمند ایجاد می‌کند. این یکی از تعریف‌های ساده برای گلدان هوشمند است. برای ساخت و پیاده سازی آن، روش‌های مختلفی وجود دارند. تقریبا با تمامی سخت افزارهای الکترونیکی میتوانیم اقدام به ساخت گلدان هوشمند کنیم. ولی به صورت معمول هر گلدان هوشمند سنسور رطوبت خاک را نیاز دارد. تا به کمک آن زمان آبیاری برای گیاه را تشخیص دهد. سپس سنسور به برد اصلی فرمان داده و برد اصلی به پمپ آب جهت آبیاری فرمان می‌دهد. این سناریو ساده‌ترین روش ممکن برای پیاده سازی گلدان هوشمند است. در این بخش از دیجی اسپارک آموزش‌های مرتبط با گلدان هوشمند را منتشر می‌کنیم. در هر آموزش متد مختلف و سخت افزارهای مختلفی استفاده شده است. برای ساخت گلدان هوشمند بر پایه اینترنت اشیا IoT بایستی حتما از یک پلتفرم آنلاین هم استفاده کنیم. که در این پست‌ها آموزش داده شده است.