خرداد ۲۰, ۱۳۹۴
پیمودن فضا با بادبان های خورشیدی-دیجی اسپارک

پیمودن فضا با بادبان های خورشیدی

LightSail یک پروژه غیر دولتی و پژوهشی است که هدف آن بررسی مزایای فنی و اقتصادی استفاده از بادبان های خورشیدی است که با استفاده از نور خورشید در فضا به پیش می رود. این فضاپیمای کوچک توانایی حمل بادبانی انعطاف پذیر به اندازه ۳۲ متر مربع را دارد که پس […]