تیر ۱۰, ۱۳۹۴
از-لوله-های-خلا-تا-برترین-تکنولوژِی-روز-دیجی-اسپارک

از لوله های خلاء تا برترین تکنولوژی روز

تاریخچه اولیه الکترونیک از زمان آزمایش لوله کروکس آغاز می شود . نوعی از لوله خلا که توسط سرویلیام کروکس یک فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی توسعه یافته بود. در هنگام انجام آزمایشات با یک لوله کروکس ، ویلهلم کنراد رونتگن یک فیزیکدان آلمانی اشعه ایکس را در سال ۱۸۹۵ کشف […]