آردوینو آموزش آردوینو پروژه های آردوینو

آموزش کار با ماژول تاچ پد Touch Pad بخش اول فرمان به ال ای دی با TTP224

Touch-pad-ttp224-arduino-tutorial-digispark
نوشته شده توسط پریسا پوربلورچیان

پیش از این آموزش کار با سنسور تاچ TTP223 در شیوه ساخت مدار کلید جادویی با آردوینو را منتشر کردیم. ماژول سنسور تاچ خازنی Touch Sensor با تراشه TTP223 در این آموزش با لمس تاچ سنسور رله تحریک شده و سنسور عمل خواهد کرد. پس از پست قبلی در این آموزش با استفاده از تراشه TTP224 و ماژول تاچ پد کاراکتری به چهار ال ای دی فرمان می‌دهیم. لازم به ذکر است که  در ادامه مجموعه آموزش راه اندازی استپر موتور با مرجع تخصصی آردوینو به زبان فارسی، دیجی اسپارک همراه باشید.

 

ماژول تاچ پد کاراکتری TouchPad

ماژول تاچ پد Touch Pad از تراشه TTP224 تشکیل شده است. نوع تاچ این ماژول از مدل تاچ خازنی است. همچنین از یک رگولاتور داخلی در ساختار آن استفاده شده است. ماژول تاچ پد Touch Pad مورد استفاده در این آموزش از نوع ۴*۱ است. ۴ کلید به صورت مجزا با خروجی مجزا بر روی فیبر قرار گرفته شده است. ولتاژ کاری ماژول تاچ پد Touch Pad بین ۲٫۴ تا ۵٫۵ ولت DC است. زمان پاسخ و واکنش ماژول تاچ پد در سریعترین زمان ممکن در حدود ۶۰ میلی ثانیه و در کمترین حالت ۱۶۰ میلی ثانیه است. حساسیت این ماژول با ظرفیت خازنی ۰ – ۵۰ پیکوفاراد برای هر تاچ پد تنظیم شده است. چهار ۴ دیود D1, D2, D3, D4 به بر روی فیبر قرار گرفته شده است که با فعال شدن هر یک از کلیدها، دیود متصل به پایه های هر کلید روشن می‌شود.

 

هدف از آموزش

در این آموزش توسط ماژول تاچ پد Touch Pad به ۴ خروجی فرمان خواهیم داد. ۴ ال ای دی LED به ترتیب به کلید های ۱، ۲، ۳، ۴ اتصال می‌دهیم. سپس با تاچ هر یک از کلیدها، ال ای دی LED متصل به آن پایه روشن خواهد شد.

آموزش کار با ماژول تاچ پد TTP224 Touch pad module - دیجی اسپارک

 

ال ای دی LED Oval

ال ای دی Oval در مقایسه با سایر ال ای دی‌ های نور بسیار واضح و شفاف با زوایه دید بیشتری دارد. همچنین ظاهر این نوع ال ای دی ها متفاوت است. اوال Oval در انگلیسی به معنای بیضی می‌باشد. ولتاژ مورد نیاز برای ال ای دی اوال Oval از ۳ تا ۳٫۲ ولت DC است. ال ای دی Oval دارای طول موج ۴۲۶ تا ۴۶۵ نانومتر است. همچنین دارای شدت نور ۶۰۰ تا ۸۰۰ MCD می‌باشد. جریان کاری این ال ای دی ۱۵ تا ۲۰ میلی متر است.

 

اتصالات

 اتصال ماژول تاچ پد Touch Pad

 • پایه OUT1 ماژول تاچ پد Touch Pad را به پایه ۲ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.
 • پایه OUT2 ماژول تاچ پد Touch Pad را به پایه ۳ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.
 • پایه OUT3 ماژول تاچ پد Touch Pad را به پایه ۴ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.
 • پایه OUT5 ماژول تاچ پد Touch Pad را به پایه ۵ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.

 

اتصال ال ای دی LED

 • ال ای دی LED اول را به پایه ۸ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.
 • ال ای دی LED دوم را به پایه ۹ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید
 • ال ای دی LED سوم را به پایه ۱۰ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.
 • ال ای دی LED چهارم را به پایه ۱۱ دیجیتال آردوینو Arduino اتصال دهید.

اتصال ال ای دی به آردوینو و ماژول تاچ پد Touch pad ttp224 - دیجی اسپارک

 

کد آردوینو Arduino تاچ پد TTP224

// پروژه راه اندازی ماژول تاچ پد Touch Pad// تعریف ورودی و خروجی

void setup() { 
  
  // پین های خروجی 
  pinMode(8, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید اول
  pinMode(9, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید دوم
  pinMode(10, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید سوم
  pinMode(11, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید چهارم 

  // پین های ورودی 
  pinMode(2, INPUT);// کلید ۱ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۲ 
  pinMode(3, INPUT); // کلید ۲ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۳ 
  pinMode(4, INPUT); // کلید ۳ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۴ 
  pinMode(5, INPUT); // کلید ۴ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۵
}
 // تعریف حلقه
 
void loop() {

  // عملکرد کلید ۱
  
  if(digitalRead(2)){ // با تاچ کلید ۱ متصل به پایه ۲ فعال شده
   
   digitalWrite(8, HIGH); // سپس ال ای دی اول و متصل به پایه ۸ روشن خواهد شد  
   
   delay(2000); // تاخیر
  
  }
  
  else{
   
   digitalWrite(8, LOW);// در غیر اینصورت ال ای دی خاموش است
  }

  // عملکرد کلید ۲
  
  if(digitalRead(3)){ // با تاچ کلید ۲ متصل به پین ۳ فعال شده
   
   digitalWrite(9, HIGH); // ال ای دی دوم و متصل به پایه ۹ روشن میشود
   
   delay(2000); // تاخیر
  } 
  else{
   
   digitalWrite(9, LOW);// در غیر اینصورت ال ای دی خاموش است
  }  

  // عملکرد کلید ۳
  if(digitalRead(4)){ // با تاچ کلید ۳ و متصل به پایه ۴ فعال شده
   
   digitalWrite(10, HIGH); // ال ای دی سوم و متصل به پایه ۱۰ روشن میشود    
   
   delay(2000); // تاخیر 
  }
  else{
   
   digitalWrite(10, LOW);// در غیر اینصورت ال ای دی خاموش است
  }   

  // عملکرد کلید ۴ 
  if(digitalRead(5)){ // با تاچ کلید ۴ متصل به پایه ۵ فعال شده
   
   digitalWrite(11, HIGH); // ال ای دی چهارم و متصل به پایه ۱۱ روشن میشود  
   
   delay(2000); 
  } 
  else{
   
   digitalWrite(11, LOW);// در غیر اینصورت ال ای دی خاموش است
  }

}

کد آردوینو Arduino را از طریق کلیدهای میانبری که برای انتقال کدها در نظر گرفته شده است، به نرم افزار آردوینو Arduino انتقال دهید.

 

تحلیل کد آردوینو Arduino

در ابتدا پین های خروجی Out Pins و پین های ورودی Input Pins را در کد برنامه تعریف می‌کنیم. همانطور که توضیح داده شد، کلیدهای ماژول تاچ پد Touch Pad به عنوان ورودی Input و ال ای دی به عنوان خروجی Output در کد برنامه تعریف خواهد شد:

پین های خروجی Out Pins

// پین های خروجی 
  pinMode(8, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید اول
  pinMode(9, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید دوم
  pinMode(10, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید سوم
  pinMode(11, OUTPUT); // تعریف ال ای دی برای کلید چهارم

پین های ورودی Input Pins

 // پین های ورودی 
  pinMode(2, INPUT);// کلید ۱ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۲ 
  pinMode(3, INPUT); // کلید ۲ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۳ 
  pinMode(4, INPUT); // کلید ۳ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۴ 
  pinMode(5, INPUT); // کلید ۴ به عنوان ورودی و اتصال به پین ۵

 

عملکرد کلیدها Button Actions

۴ کلید توسط پایه های ۲ تا ۵ دیجیتال آردوینو در کد برنامه به عنوان ورودی Input تعریف شده است. در خروجی از ۴ ال ای دی LED برای نمایش تغییر وضعیت کلیدها استفاده شده است. با لمس Touch هر یک از کلیدها، ال ای دی LED متصل به آن کلید با رنگ مخصوص به خود روشن ON خواهد شد. به عنوان مثال در کد برنامه عملکرد کلید ۱ Bottun 1 action  به صورت زیر تعریف شده است:

فعال شدن کلید اول

 if(digitalRead(2)){ // با تاچ کلید ۱ متصل به پایه ۲ فعال شده

روشن شدن ال ای دی اول

   digitalWrite(8, HIGH); // سپس ال ای دی اول و متصل به پایه ۸ روشن خواهد شد  

تاخیر Delay

   delay(2000); // تاخیر

خاموش شدن ال ای دی اول

   digitalWrite(8, LOW);// در غیر اینصورت ال ای دی خاموش است

بقیه کلید‌ها Keys به همین ترتیب در کد آردوینو Arduino برنامه تعریف شده است.

لمس عدد روی ماژول TTP224 Touch pad با آردوینو - دیجی اسپارک

 

وسایل مورد نیاز

ماژول تاچ پد  کاراکتری ۱*۴  Arduino Touch Pad Matrix 

برد آردوینو Arduino 

ال ای دی LED Oval

مینی بردبورد Breadboard

۶۰ رشته کابل مخصوص بردبورد

کابل فلت نری به مادگی

 

چنانچه در مراحل راه اندازی و انجام این پروژه با مشکل مواجه شدید، بدون هیچ نگرانی در انتهای همین پست، به صورت ثبت نظر سوالتان را مطرح کنید. من در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ رفع مشکل شما را خواهم داد. همچنین اگر ایرادی در کدها و یا مراحل اجرایی وجود دارند می‌توانید از همین طریق اطلاع رسانی کنید.

 

پروژه

طی چند قسمت قبلی که طرح پروژه را پیاده سازی کردیم، با استقبال شما کاربران مواجه شدیم. در این سری برای اینکه گستره بیشتری از افراد بتوانند فرصت استفاده از بن خرید را داشته باشند؛ روال دیگری را در پیش گرفتیم. در این روش تصمیم گرفته‌ایم به ۱۰ نفر از کاربران بن خرید ارایه شود. برای دریافت بن خرید از دانشجو کیت، کاربران بایستی با استفاده از وسایل این آموزش، پروژه را اجرا کرده و بسته به خلاقیت، مدار جدیدی ایجاد کنید. سپس از اجرای کار فیلم گرفته و در شبکه‌های اجتماعی از جمله آپارات و اینستگرام، با هشتگ «#دیجی_اسپارک» و «#دانشجوکیت» و «#digispark» و «#daneshjookit» منتشر کنند. سپس از طریق بخش نظرات در ادامه همین آموزش، جهت دریافت بن خرید ارسال رایگان به ارزش ۱۰۳۰۰ تومان از دانشجو کیت، لینک را زیر همین پست ارسال کنید.

 

در پایان نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید و با اشتراک گذاری این آموزش در شبکه های اجتماعی , از وبسایت دیجی اسپارک حمایت کنید.

 

درباره نویسنده

پریسا پوربلورچیان

تولید کننده محتوا / کارشناس IOT

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید

تلاشم بر این است تجربیاتم در زمینه IOT‌ را به بهترین شکل با شما در میان بگذارم.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۴۵ دیدگاه

 • با سلام
  ببخشید امکان داره من به جای LED از رله استفاده کنم و بهش برق ۲۲۰ولت وصل کنم؟؟

 • سلام خسته نباشید
  من حدود یه ماه پیش رو اردوینو uno یه برنامه نوشتم و بعد از اون باهاش کاری نداشتم تا حالا
  الان حتی برنامه پیش فرض اردوینو مثل blink رو هم نمیتونم upload کنم
  واین ارور رو میده : ‘an error occurred while uploading the sketch’
  جالب اینجاست وقتی کامپایل میکنم هیچ اروری نمیده
  کامپیوتر هم بردو شناخته رو com6 و همه چی درست
  میفرمایید چیکارکنم؟
  این ایمیلم
  لطف میکنید جواب بدید مممنون

  • سلام
   از توجه و پینشهاد شما ممنونم. در صورت امکان آموزش داده خواهد شد.

 • سلام وقت بخیر .
  ببخشید در خصوص راه اندازی یک کلید لمسی برای روشن و خاموش کردن لامپ نواری smd نیاز به تهیه چه وسایلی دارم . من از این سیستم برای ساخت میز نور یا اصطلاحا light pad میخواستم استفاده کنم . کلید لمسی رو در زیر پلکسی قرار بدم و با لمس اون قسمت بتونم لامپ رو روشن و خاموش کنم.
  یه مورد دیگه اینکه لامپ نواری باید از چه مدلی باشه تا بتونم از نظر جریان با سیستم کلید لمسی هماهنگ باشه؟
  آیا نیاز هست که از یک تغییر دهنده ولتاژ استفاده کنم یا خیر؟
  از اینکه پراکنده سوال کردم منو ببخشید چون هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص نداشتم.
  باتشکر

  • سلام
   بسیار ایده‌ی جالبی دارید. در این خصوص نمی‌توانید در زیر صفحه پلکسی قرار دهید. همانند همین آموزش می‌بایست عمل کنید ولی نهایتا خروجی ماژول را به قسمتی فلزی متصل کنید.

 • سلام من ال سی دی کاراکتری ۴*۲۰ با آردینو راه اندازی کردم سطر اول که پر میشه میره سطر سوم بعد میاد سطر دوم بعد میره سطر چهارم میتونه از چی باشه

 • با سلام
  وقت بخیر. ممنون از مقاله کاربردی که منتشر کردید.آیا از این روش میشه تاچ پد برای برد ایسوس tinkerboard هم درست کرد؟

 • با سلام
  ممنون از آموزش خوبتون
  یک سوال داشتم اینکه اگه تغذیه ی تمام برد رو با ۵v انجام بدیم مشکلی پیش نمیاد؟ (تغذیه ی موتور + تغذیه ی درایور)
  با تشکر

  • با سلام
   سوال شما کاملا غیرمرتبط با آموزش می‌باشد. تغذیع درایور موتور بر اساس ولتاژ کاری آن مشخص می‌شود و بایستی به دیتاشیت آن مراجعه کنید.

 • سلام وقت بخیر
  چطور میتونم به صورت همزمان چند تا ماژول کی پد ۱×۴رو با چند تا رله راه اندازی کنم و برنامه نویسی کنم

  • با سلام
   در خصوص راه اندازی مشکلی وجود ندارد و تنها کافیست برای هر کیپد پین های آردوینو را مشخص و در کدها تعریف کنید. هر ماژول ۴ پایه دیجیتال از آردوینو را اشغال خواهد کرد و برای رله هم به همین ترتیب خواهد بود.

 • سلام.من یک‌مدار نیاز دارم‌که از‌طریق‌ ماژول تاچ از‌پشت شیشه یک چراغ رو روشن‌کنه و‌از‌طریق رطوبت سنج یا یک تاچ دیگه یه المنت رو‌روشن کنه.میتونین برام بسازید ؟ هزینش چقدر میشه و‌چقدر طول میکشه .ممنون

  • با سلام
   تفاوتی در ماهیت پروژه وجود ندارد. تنها کافیست کد را توسعه داده و پایه های دیگری را تعریف نمایید.

 • با عرض سلام
  من میخوام با یک با لمس کردن کلید لمسی یک ال ای دی روشن شود و برای خاموش کردن ال ای دی با لمس همان کلی چراغ را خاموش کنم میشه لطفا برای این کار راهنماییم کنید.

  • با سلام
   هر مدل ماژول رله‌ای که دارید، دو پایه برای تغذیه است. که اتصالات مثبت و منفی را برقرار کنید. سپس پایه‌هایی تحت عنوان IN را به عنوان ورودی فرمان رله در نظر بگیرید.

  • با سلام
   بایستی پایه های ماژول را بررسی کرده و سپس با توجه به پروتکل ارتباطی اتصالات را انجام دهید که این مورد مرتبط با این پست نیست. به دیتاشیت کالا مراجعه کنید.

 • سلام، ممنون از آموزش خوبتون!
  یه سوال داشتم..
  چطوری میتونم برای هر یک ازین کلید ها یه مقدار ثابت در نظر بگیم و هر بار که یکیو لمس کردم، توی حقله‌ام ازون مقدار استفاده کنم؟
  برای مثال من باکس نورانی دارم، با ۲ رنگ متفاوت که با یک تم روشن خاموش میشه! میخوام با این کلید ها مشخص کنم رنگ لوپ من چه رنگی باشه! لوپ هم بینهایت هست.
  با تشکر از خانم LadyPi و سایت.

  • با سلام
   میتوانید از تایع استفاده کنید. برای هر خروجی یک تابع جداگانه با نام دلخواه در کدها تعریف کنید. سپس مشخص کنید هر تابع چه وضعیتی داشته باشد و چه عمل خاصی انجام دهد.
   سپس برای هر خروجی رنگ های متفاوت را تعریف کنید.

 • سلام وقت بخیر، چطوری میشه با این ماژول قفل درب ساخت؟ منظورم نحوه برنامه نویسی رمز هست ؟ مثلا چطوری کد رمز رو بنویسیم؟

 • سلام با گذاشتن این ماژول تاچ زیر شیشه نویز ایجاد میشه و عملکرد تاچ گاهی با اختلال مواجه میشه. چطور باید این مشکلو حل کرد؟

  • با سلام
   در این خصوص از سنسورهای دیگری بایستی استفاده کنید. این مدل مناسب استفاده در شیشه نیست.

  • با سیم مفتول کویل درست کن وصل کن به تاچ پد تا ۸ میل شیشه هم جواب میده من برای هود استفاده کردم شیشه ۵ میل داشت ولی خوب کار نمیکرد

   • با سلام
    کاربر گرامی از اینکه نظر و تجربه خود را با دیگر کاربران به اشتراک می‌گذارید، صمیمانه سپاسگزاریم.

  • با سلام
   سه پین به صورت VCC, GND , SIGNAL است که پایه SIG به یکی از پایه های دیجیتال برد آردوینو برای ارسال و دریافت داده استفاده می‌شود. برای اعمال تغذیه و ارتباط با آردوینو از پایه VCC , gnd استفاده می‌کنیم که به ترتیب VCC به ۵ ولت و gnd به gnd آردوینو متصل می‌شود.

 • سلام دوستان
  پروژه ای دارم که از تعداد زیادی ماژول ttp223 ورژن قرمز توش استفاده میکنم، با فواصل حدود ۱۰ سانتی همدیگه قرار میگیرن.
  کلیات مدار اینه که هر سنسور اگر تاچ بشه LED12V رو درایو میکنه تا زمانی که تاچ ادامه داشته باشه و بعد از اون fadeout میشنه نور LED رو. برای تغذیه سنسور از ۷۸۰۵ استفاده کردم به همراه خازن ۱۰۰n.
  مشکل اینجاست که هر سنسور به تنهایی عملکرد درستی از خودش نشون میده ولی وقتی که همه سنسور ها رو روشن میکنم، خود سنسورها شروع میکنن به چشمک زدن و کار خراب میشه.
  توجه داشته باشید که خود سنسور دچار تاچ اشتباه میشه و ارتباطی به pull-down خروجی نداره این مشکل.
  ممنون میشم راهنماییم کنید که چکار کنم.

  • با سلام
   کاربر گرامی در این خصوص با قطعیت بدون بررسی پروژه نمیتوانم نظری بدهم.
   از دیگر کاربران که در این خصوص تجربه ای دارند تقاضا میکنم در بحث شرکت کنند.