رباتیک

ربات Musio با یادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش مصنوعی

ربات Musio با یادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش مصنوعی
نوشته شده توسط آزاده مختاری

باتوجه به این که انسان موجودی اجتماعی است وتنهایی را دوست ندارد پس نیاز به هم صحبت و دوستی که همیشه در کنار اوباشد وبا او به ابراز احساست بپردازد را احساس می کند. شرک AKAابزاری برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان آسیایی در نظر گرفته بود، اما در نهایت به این نتیجه رسید که نیاز زیادی برای ساخت یک ربات با قابلیت برقراری مکالمه وجود دارد. بنابراین متخصصان هوش مصنوعی این شرکت با استفاده از قواعد هوش مصنوعی به طراحی رباتی به نام Musio پرداختند. ربات Musio با یادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش مصنوعی در نوع خود بی نظیر است.

دیجی اسپارک به معرفی این ربات می پردازد.

ربات Musio با تکنولوژی های مبتنی بریادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش ماشینی قادر به مکالمه با کاربر است و بعد از مدتی می تواند با یادگیری صحبت های بیشتر به مکالمه وصحبت با کاربر بپردازد. چنین قابلیتی می تواند این ربات را بیش از یک دستگاه به همدمی برای انسان تبدیل کند.همچنین این ربات می تواند با اتصال به دیگر وسایل هوشمند موجود درخانه با آن ها ارتباط برقرار کند واز طریق چشم هایی که حرکت می کند احساساتش را بیان کند.

توسعه دهندگان همچنین می توانند با تهیه یک افزونه، ربات خود را به قطعات متفاوتی متصل کنند که می توان به ۳ برد مختلف مبتنی بر تکنولوژی Arduino، سه ماژول Zigbee و یک برنامه کنترلی برای اندروید اشاره کرد.

ربات1 Musio با تکنولوژی های مبتنی بریادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش ماشینی

ربات۱ Musio با تکنولوژی های مبتنی بریادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش ماشینی| دیجی اسپارک

Jacob Bradsher  زبان شناس این شرکت می گویدMusio قرار است شخصیت داشته باشد و به دوستی برای شما تبدیل شود. هرچند بسیاری افراد از هوش مصنوعی وحشت دارند، ولی ما می خواهیم نشان دهیم چه کارهای خوبی می شود با دستگاه فوق انجام داد.

ربات Musio در حال حاضر در مرحله اولیه توسعه قرار دارد و هنوز نمی توان به تمام قابلیت های آن پی برد، اما در همین وضعیت فعلی هم قادر است کارهایی مثل روشن و خاموش کردن چراغ و پنکه و رادیوی بلوتوثی را به نمایش بگذارد. قدرت تکلم آن هم هنوز کامل نیست و تنها می تواند به سوال های محدودی پاسخ بدهد، اما قدرت یادگیری آن با همین دایره محدود مکالماتش هم مشخص است و همین Musio را از بقیه ربات های موجود متمایز می کند.

ربات1 Musio با تکنولوژی های مبتنی بریادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش ماشینی

ربات۱ Musio با تکنولوژی های مبتنی بریادگیری زبان طبیعی و پردازش هوش ماشینی| دیجی اسپارک

 حتی در صورت عدم موفقیت شرکت سازنده در جمع آوری سرمایه و عدم تولید این ربات، باز هم می توان آن را به عنوان نشانه ای از وجود روش های تازه و متفاوت برای تعامل با ابزار های تکنولوژیک در نظر گرفت.

درباره نویسنده

آزاده مختاری

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه