دسته بندی -سیستم عامل FreeRTOS

freeRTOS یک کلاس از RTOS  است که بسیار کوچک طراحی شده است که به راحتی بر روی میکروکنترلرها اجرا شود. میکرکنترلرها به دلیل داشتن قدرت پردازشی و حافظه محدودی که دارند. به ندرت ممکن است از اجرای کامل RTOS پشتیبانی کنند. بنابراین FreeRTOS تنها قابلیت برنامه ریزی زمان واقعی هسته ، ارتباطات بین کار و زمان بندی را فراهم می کند. یکی از تکنولوژی‌های مهم و کاربردی در اینترنت اشیا است. 

در این شاخه از دیجی اسپارک آموزش‌ها و پروژه‌های کاربردی با FreeRTOS را منتشر می‌کنیم. برای یادگیری این سیستم عامل مبتنی بر میکروکنترلرها بایستی از آموزش‌های قدم به قدم شروع کرده و با پروژه‌های جذاب تمرین کرده و مهارتتان در FreeRTOS را ارتقا دهید.