آردوینو پروژه های آردوینو

آموزش کامل راه اندازی ماژول ضربان قلب AD8232 با کیت ECG آردوینو

egc-heart-sensor-ad8232-arduino-project-and-lcd-digispark
نوشته شده توسط پریسا پوربلورچیان