نویسنده -اروند طباطبایی

آردوینو آموزش آردوینو اینترنت اشیا IOT اینترنت اشیاء عملی پروژه های آردوینو سخت افزار

مانیتور دما و رطوبت محیط با برد کنترل اینترنت اشیاء IOT مدل...

پارامترهای محیطی از جمله دما، رطوبت، شدت نور، میزان مصرف جریان برق حتی حضور یا عدم حضور انسان در یک...

آردوینو آموزش آردوینو اینترنت اشیا IOT اینترنت اشیاء عملی پروژه های آردوینو سخت افزار

مدیریت مصرف انرژی با برد کنترل اینترنت اشیا Wemos D1 Mini بخش اول

باز هم اینترنت اشیاء IOT ، سخت اقزارهایی که من معرفی میکنم مقرون به صرفه و کاملا در دسترس هستند...

آردوینو آموزش آردوینو اینترنت اشیا IOT اینترنت اشیاء عملی پروژه های آردوینو سخت افزار

آموزش کنترل LED از طریق IP با برد کنترل اینترنت اشیاء Wemos D1...

در پروژه اینترنت اشیاء IOT اطلاعات بر بستر اینترنت جابجا میشوند. در فاز صنعتی امنیت اطلاعاتی بسیار...

آردوینو آموزش آردوینو اینترنت اشیا IOT اینترنت اشیاء تئوریک اینترنت اشیاء عملی سخت افزار

آموزش نصب و راه اندازی برد کنترل IOT اینترنت اشیاء Wemos D1 Mini

در مبحث اینترنت اشیاء IOT به سنسورهای مختلفی نیاز است. این سنسورها اطلاعات دنیای فیزیکی و آنالوگ را...