شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

باتری هایی با مواد ابریشمی و شارژ بیشتر

اگر به وسایل و تجهیزات الکترونیکی نگاه کنیم یکی از قطعاتی که در تمام ان ها مشترک می باشد باتری است. باتری ها انواع مختلفی دارند ولی مساله ی مهمی که در باتری ها وجود دارد نگرانی از تمام شدن شارژ آن ها می باشد و اگر خود شما نیز […]