شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

ساخت سلول‌های خورشیدی نیمه شفاف

امروزه استفاده از تکنولوژی های خورشیدی نقش مهمی در زندگی ایفا می کند. با توجه به قابلیت های این انرژی می تواند در آینده ای نزدیک به انرژی در تمام ابعاد زندگی مورد استفاده قرار گیرد. ولی با توجه به این که برای تامین انرژی این سلول ها به استفاده […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۳

نسل جدید ربات های پرنده با سلول خورشیدی

ربات های پرنده بسیار روبه رشد و تغییر هستند. این ربات ها در بخش های مختلفی در حال خدمت گذاری هستند. از جمله بررسی طبیعت، عکس برداری از مناطق خاص، امنیت در برخی شهر ها و … اما مشکل اصلی در تمام انواع این رباط ها محدودیت زمان پرواز آن […]