تیر ۲۱, ۱۳۹۴

ارتباط با قهرمانان فضا

امروز در دیجی اسپارک به  ارتباط با قهرمانان فضا می‌پرداریم. آیا شما دوست د ارید احساس کنید درفضا هستید ودر آن جا به سخنرانی گوش می دهید؟در کنفرانس بین المللی درسال ۲۰۱۵ شرکت wond تصمیم گرفت مصول جدیدی به نام Star Trek TOS Bluetooth Communicator را معرفی کند که برای […]