آردوینو آموزش آردوینو

آموزش آردوینو – بخش سوم استفاده از انواع داده در برنامه نویسی آردوینو

arduino-basic-tutorial-part-three data in arduino programming
نوشته شده توسط پریسا پوربلورچیان

تا زمانیکه تفاوت بین داده ها را ندانید، بزرگ ترین اشتباهات و در حین حال ساده ترین اشتباهات را رقم خواهید زد. داده یا دیتا نقش اساسی را در برنامه نویسی ایفا می‌کند. دیتا وارد سیستم شده،پردازش شده و سپس استخراج می‌شود. بسیاری از سنسورهای مورد استفاده در آردوینو وابسته به تعریف نوع صحیح داده هستند. در این آموزش اتواع داده ها را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. در ادامه با مرجع تخصصی آردوینو به زبان فارسی، دیجی اسپارک همراه باشید.

 


معرفی انواع داده


 

 

داده Data، بخش اصلی یک برنامه نویسی است. تمامی دیتاهای دریافتی از سنسورها زمانی معنا پیدا می‌کند که نوع داده مشخص شده باشد. در طول برنامه نویسی داده ماهیت خودش را حفظ کرده و امکان تغییر وجود ندارد. شش داده ی اصلی که با آن ها مداوم در ارتباط هستیم، به صورت زیر است. به ضورت کلی دیتا تایپ همان نوع دیتا است که رنج دیتا، سایز حاففظه مورد نیاز برای دیتا، نوع عملکردی که بتوان بر روی آن دیتا انجام داد را مشخص می‌کند.

 

 •  char
 • int
 • float
 • double
 • void
 • bool
 1.  داده char برای ذخیره‌ی داده های کاراکتری مانند a,b,c,d,e,f,g,h استفاده می‌شود.
 2. داده int برای ذخیره‌ی اعداد صحیح مانند ۱,۲,۳,۴,۵ …. استفاده می‌شود.
 3. داده float برای ذخیره‌ی اعداد اعشاری مانند ۱٫۲, ۲٫۳, ۲٫۹۸, ۳٫۹۸ استفاده می‌شود.
 4. داده double برای ذخیره اعداد اعشاری بزرگتر از float استفاده می‌شود.
 5. داده bool برای ذخیره مقادیر منطقی مانند True, False استفاده می‌شود.

چه زمانی از علامت ها استفاده کنیم؟

استفاده از signed, unsigned, long,short داده های جدیدی را برای ما تولید می‌کند.

 • از signed, short, long, unsigned برای int می‌توانید استفاده کنید.
 • از signed, unsigned برای char می‌توانید استفاده کنید.
 • از long برای double می‌توانید استفاده کنید.

 


فراخوانی داده void


از void منحصرا برای استفاده در function می‌باشد.

Void Loop ( ) {
  // rest of the code
}

 

مثال 

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()

 

 


فراخوانی داده Boolean


داده Boolean دو ارزش را در خود نگهداری می‌کند. True, False، هر متغیر بولین یک بایت حافظه را اشغال می کند.

boolean val = false ; // 
boolean state = true ; //

 

مثال

 

int LEDpin = 5;    
int switchPin = 13;  

boolean running = false;

void setup()
{
 pinMode(LEDpin, OUTPUT);
 pinMode(switchPin, INPUT);
 digitalWrite(switchPin, HIGH);   // فعال کردن مقاومت پول آپ
}

void loop()
{
 if (digitalRead(switchPin) == LOW)
 { 
  delay(100);            
  running = !running;        // toggle running variable
  digitalWrite(LEDpin, running);    
 }
}

 

 

 


فراخوانی داده char


روش فراخوانی داده char که برای ذخیره ی داده های کاراکتری است، به صورت زیر است. داده char هشت بیتی و بازه قابل قبول – ۱۲۷ تا ۱۲۷ است.

’Char parisa = ‘a ;
Char parisa = 100 ;

 

 


فراخوانی داده int


از این داده برای اعداد استفاده می‌شود. این داده ۱۶ یا ۳۲ بیتی است و بازه قابل قبول -۳۲۷۶۷ تا ۳۲۷۶۷ است.

int parisa = 123;

 

 

 

نمونه برنامه برای تست داده int

int countplus = 0;      //ساخت یک متغیر برحسب داده int

void setup() {
 Serial.begin(9600);    //استفاده از سریال مانیتور برای نمایش اعداد
}

void loop() {
 countplus++;        //متغیر افزایشی برای شمارش اعداد
 Serial.println(countplus); // نمایش مقادیر متغیر در سریال مانیتور
 delay(1000);
}

 

 

 

 

 


فراخوانی داده float


بیشتری کاربرد این داده، برای نمایش اعداد اعشاری است. این داده ۳۲ بیتی است و بازه قابل قبول به صورت ۷ رقم دقت ( ارقام بعد از اعشار) به صورت تقریبی ۱۰-۳۸ تا ۱۰۳۸ است.

flaot parisa = 5.5789

 

 

تست برنامه با داده flaot

float countplus = 2.36;      //ساخت متغیر بر واحد داده float

void setup() {
 Serial.begin(9600);    //استفاده از سریال مانیتور برای نمایش اعداد
}

void loop() {
 countplus++;        //متغیر افزایشی برای شمارش اعداد
 Serial.println(countplus); // نمایش مقادیر متغیر در سریال مانیتور
 delay(1000);
}

 

 

 


فراخوانی داده double


داده double برای ذخیره اعداد اعشاری بزرگتر از float استفاده می‌شود. داده double 64 بیتی و بازه قابل قبول ۱۵ رقم دقت ( تقریبا ۱۰-۳۰۸ تا ۱۰۳۰۸ ) است.

double parisa = 45.665;

 


فراخوانی داده long


از این داده برای ذخیره سازی اعداد در بازه ی گسترده تری استفاده می‌شود.  این داده ۳۲ بیتی و بازه قابل قبول بین -۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ است.

long speedOfLight_km_s = 300000L;

 

 

 


فراخوانی داده unsigned long


همانند long برای ذخیره ی اعداد در بازه ی بیشتر از long استفاده می‌شود و اعداد منفی را شامل نمی‌شود. بازه قابل قبول تا +۴,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۵ است.

unsigned long time;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 Serial.print("Time: ");
 time = millis();
 //prints time since program started
 Serial.println(time);
 // wait a second so as not to send massive amounts of data
 delay(1000);
}

 

 

 


داده بایت Byte


از داده بایت برای ذخیره اعداد بین ۰ تا ۲۵۵ استفاده می‌شود.

 

 


بررسی جدول انواع داده و مقادیر قابل قبول


در جدول زیر با انواع داده، اندازه به بیت و بازه قابل قبول هر داده آشنا خواهید شد.

 


جمع بندی


هدف از برنامه نویسی در آردوینو، دریافت دیتای صحیح از سنسور، پردازش و دریافت گزارش است. پس نقش مهمی را در کد آردوینو برای ما ایفا می‌کند. در دیتاشیت اغلب سنسورها داده های مجاز برای تعریف در برنامه نوشته شده است اما با توجه به ماهیت هر سنسور، میتوانید نوع داده مناسب برای آن را مشخص کنید. در این آموزش انواع داده، روش فراخوانی و نمونه برنامه اجرا شده برای هر داده آموزش داده شده است و به تسلط نسبی خواهید رسید.

 

 

درباره نویسنده

پریسا پوربلورچیان

تولید کننده محتوا / کارشناس IOT

زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید

تلاشم بر این است تجربیاتم در زمینه IOT‌ را به بهترین شکل با شما در میان بگذارم.

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه

۲۸ دیدگاه