برچسب -وب سرور ESP8266

وب سرور ESP8266

در این بخش از دیجی اسپارک انواع آموزش‌های کاربردی و تخصصی با برد ESP برای ساخت وب سرور منتشر می‌شوند. وب سرور انواع مختلفی دارد، برای ایجاد وب سرور ESP8266 ضمن استفاده از کتابخانه مربوطه، میتوانید مقادیر گرافیکی را هم نمایش دهیم. پروژه های مختلفی در خصوص نمایش مقادیر سنسورها و یا کنترل خروجی های برد ESP در این بخش کار شده است. کافیست تیتر هر آموزش و پروژه مرتبط با وب سرور ESP8266 را بررسی کرده و آن ها را بررسی کنید.