دسته بندی -میکروبیت micro:bit

آموزش های قدم به قدم و تخصصی برنامه نویسی با برد میکروبیت micro:bit مبتنی بر تراشه‌های الکترونیک، نوعی برد برای یادگیری برنامه نویسی پایتون و شروع اینترنت اشیا است. میکروبیت micro:bit توسط کمپانی BBC در دو ورژن تولید شد. ورژن 1 در تاریخ 10 فوریه 2016 و ورژن 2 در تاریخ 13 اکتبر 2020 معرفی و تولید شده است.