آموزش رزبری پای رزبری پای نمایشگر LCD پروژه رزبری پای

راه اندازی نمایشگر LCD ۷ اینچ رزبری پای Raspberry Pi رزبین و اوبونتو ماته

نمایشگر ۷ اینچ برای رزبین و اوبونتو ماته
نوشته شده توسط مجید سلامت

جهت دسترسی به این بخش از پروژه، اسپارکر شوید.

درباره نویسنده

مجید سلامت