آموزش رزبری پای امنیت تکنولوژی رزبری پای

هفت راهکار مهم برای ارتقای امنیت برد رزبری پای Raspberry Pi

نوشته شده توسط سید محمد عقیق, معین صابری

درباره نویسنده

سید محمد عقیق

درباره نویسنده

معین صابری

کارشناسی ارشد رشته معماری سیستم های کامپیوتری

مالي که ز تو کس نستاند، علم است
حرزي که تو را به حق رساند، علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم
چيزي که تو را ز غم رهاند، علم است
(شیخ بهایی)

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه