اینترنت اشیا IOT برد ESP8266 برد Nodemcu پروژه های آردوینو

پروژه ساخت دیتالاگر دما با DHT22 و ذخیره مقادیر در SDcard

نوشته شده توسط CiferTech

درباره نویسنده

CiferTech

فقط 10 نوع آدم در این دنیا وجود داره، اونی که باینری میفهمه و اونی که باینری نمیفهمه! ^-^

~ اینستاگرام: CiferTech

تبادل نظر و رفع عیب با ثبت دیدگاه