مطالب و اخبار کنفرانس های مربوط به پیشرفت های تکنولوژیکی در این شاخه قرار می گیرد.

تیر ۲۰, ۱۳۹۴

گزارشی از کنفرانس روبو یونیورس

امروزه ربات ها روزانه تکامل می یابند. روند پیشرفت این تکامل را می توانیم در کنفرانس روبویونیورس ببینیم. افتتاحیه ی امسال این کنفرانس در نیویورک برگذار شد. کنفرانس در ۳ روز اجرا شد و قرار است در سئول ,توکیو ,شانگهای و سن دییگو هم برگذار شود. در کنفرانس امسال ۳ […]
دی ۱۰, ۱۳۹۳
ربات شافت و کسب بیشترین امتیاز در مسابقات رباتیک DARPA-دیجی اسپارک

ربات شافت و کسب بیشترین امتیاز در مسابقات رباتیک DARPA

مسابقات رباتیک دارپا مخفف DRCتوسط آژانس حفاظتی پیشرفته ابداع شده است و برای رقابت ربات های انسان نما طراحی شده اند. تفاوت این رقابت با دیگر مسابقات رباتیک این است که ربات های انسان نمای طراحی شده برای انجام فعالیت های خاص به رقابت می پردازند. از سال ۲۰۱۲ شروع […]