دسته بندی -سرگرمی

سرگرمی و کاردستی

انواع آموزش‌های ساخت کاردستی الکترونیکی با وسایل بازیافتی را میتوانید در این صفحه بررسی کنید. رشد خلاقیت و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان با ساخت کاردستی الکترونیکی بوجود می‌آید. انواع کاردستی الکترونیکی با وسایلی از جمله موتور آرمیچر DC به همراه چوب بستنی و یا بطری نوشابه و یا نی نوشابه و اقلامی از این دست، به همراه وسایل بازیافتی را می‌توانید بررسی کنید.